I Liberec má svůj ART WEEK a diváci se jednou za rok mohou konfrontovat se současným uměním. Letošní ročník festivalu rozvíjí téma AUTORSKÉHO RUKOPISU v současném umění. Součástí prezentace uměleckých projektů je výstava soch, objektů nebo intervencí OBJEKT Liberec. Výstava Objekt Liberec jednak historicky navazuje na mimořádnou výstavu Socha a město z roku 1969, kdy se veřejný prostor města stal výstavní platformou pro 30 tehdy aktuálních sochařských projektů. V další linii pak současná výstava s podtitulem MANUÁL DOVEDNOSTI uvažuje o sdíleném prostoru. Umělci vědomě pracují se site-specific instalacemi nebo vhodným propojením a kombinováním již existujících objektů se svým okolím.

Společným momentem práce účastníků uměleckého festivalu je zájem o současné umění, které nenese znaky přímého řemeslného rukopisu umělce. Jinými slovy: umění, jehož formální charakter utváří použitá technologie, existující prefabrikované komponenty (ready mades) nebo dovednosti odborníků umělcem najatých. Umělecké dílo tak vzniká bez přímého manuálního zásahu svého tvůrce. Takový přístup dnes nalezneme v práci umělců zařazovaných například do kategorie konceptuálního umění, umění nových médií, digitálního umění, postinternetu ad. Mluvíme o odosobněném umění, jehož autor vedle počáteční myšlenky zajišťuje „pouze“ specifickou míru technologické kontroly. Na místo tradičních tahů štětce nebo sochařské modelace pozorujeme pokusy a přiznané fyzikální kompromisy pokoušející limity médií, přednastavených mentálních vzorců či profesí nutně neovládaných samotnými umělci. I přes programování podobného typu děl vytváří oproti tradičnímu řemeslnému pojetí specifický autorský záznam. (NE) DOTÝKAT SE – dnes znamená nejen tvořit, ale i hledat vlastní rukopis. Soustředěný zájem o samotnou metodu vzniku uměleckých děl dovoluje široké rozkročení se mezi různorodými typy současného umění, které již nespojuje jen médium malby, sochy či instalace, nýbrž samotná pozice autora. Zároveň lze sledovat současné možnosti propojení umění a techniky/vědy.

Projekt Objekt Liberec se koná v rámci Česko-německého kulturního jara a je podpořen Česko-německým fondem budoucnosti. ARTWEEK Liberec byl podpořen fondem malých projektů v Euroregionu Nisa v programu Spolupráce na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko. ERN-0237-CZ-23.05.2016

artweek-web-d-47