Přednáška

Zdena Zedníčková (*1972 Brno, CZ)

16. 5. 2019, 17:00 | MVS^L | nám. Dr. E. Beneše 2/10, Liberec

vstup zdarma

Lunatic Diary

Přednáška Lunatic Diary je koncipovaná jako odraz/odkaz a kumulace inspirace Měsícem a historickými úvahami o cestě na Měsíc doprovázející vlastní lunární projekty, které mentálně pokouší hrany současných možností vědy a vývoje. Zdena Zedníčková pracuje s myšlenkou, že v budoucnosti nebude pro dlouhodobý až stálý pobyt lidstva ve vesmíru současný úsporný a účelový přístup k vesmírné architektuře z hlediska psychiky člověka nejvhodnější, vzhledem k minimálnímu důrazu na prostorové kvality.

Mgr.A. Zdeňka Němcová Zedníčková, Ph.D., je architektkou pohybující se na hraně konceptu a teorie architektury a urbanismu. Vystudovala Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze. Doktorské studium na téma Kulturní a sociální kontext v moderní architektuře – Architekt v mediální síti absolvovala na Fakultě architektury ČVUT v Praze. Aktuálně působí na Fakultě umění a architektury TUL v Liberci, kde vede jeden z architektonických ateliérů. Autorka se dlouhodobě věnuje utopistickým urbanistickým konceptům a architektuře ve vesmíru.