ART WEEK LIBEREC 2023

7. ročník festivalu současného umění
9.–15. 9. 2023

Anna Habánová (*1977)

Palác Liebieg, zelený salonek, U Tiskárny 1 / 81, Liberec
12. 9. 2023 17:00
– – –
Willi Sitte (1921–2013), malíř z Chrastavy
přednáška, 45 min
– – –
Chrastavský rodák Willi Sitte se po vystěhování z poválečného Československa do východní okupační zóny velmi rychle etabloval mezi nejdůležitější představitele východoněmecké kulturní politiky. Přednáška přiblíží jeho život a dílo v době před i po druhé světové válce. Anna Habánová je významná historička umění, v letech 2002 až 2021 působila jako kurátorka sbírek a výstav v Oblastní galerii v Liberci, od roku 2013 pak jako vedoucí kurátorka. V současné době je odbornou asistentkou na Katedře historie Technické univerzity v Liberci a kurátorka výstav v NisaFactory v Jablonci nad Nisou. Věnuje se především tématu německy hovořících umělců z Čech, Moravy a Slezska. Výstavami a publikacemi se tyto zapomenuté osobnosti navracejí do českých dějin umění. Anna Habánová je podepsána například pod knihami Mladí lvi v kleci (2013), Erwin Müller (2014), Metznerbund (2016), 1906 (rovněž 2016).

 

Natálie Demuthová (*2001), Jakub Janďura (*2000), Václav Podestát (*1997)

Natalie Demuthova, Jakub Jandura, Vaclav Podestat

Náměstí Dr. E. Beneše 2/10, Liberec
Otevřeno nepřetržitě
– – –
Čekání
site-specific instalace, 2023

Trojice mladých autorů Natálie Demuthová, Jakub Janďura a Václav Podestát reaguje svou site-specific instalací Čekání na prostředí libereckého náměstí Dr. Edvarda Beneše a vedlejšího přechodu pro chodce. Vnáší do něj jakousi hru s kolemjdoucími. Jejich instalace v podobě brány umožňuje člověku volbou vlastní cesty vyjádřit svůj postoj zatímco interval pro úvahu nad položenou otázkou nekompromisně odměřuje sousední světelný semafor. Dílo si klade za cíl akcentovat veřejný prostor jako místo interakcí, různoběžných trajektorií i řádu nastavených struktur. Volně a s nadsázkou rozvádí aspekty volby či odmítnutí, změny a trpělivosti, ať už jsou vnímány z praktického, politického nebo existenciálního pohledu.
Natálie Demuthová, Jakub Janďura a Václav Podestát jsou studenti oboru Výtvarné umění – Tvorba ve veřejném prostoru v ateliéru Richarda Loskota a Jaroslava Prokeše na FUA TUL. Při příležitosti spolupráce v rámci AWL kombinují různorodá autorská zaměření, kterými jsou zpřítomňování efemérních a zdánlivě nezřejmých avšak osobitých charakterů místa, vztah uměleckého objektu s praktickým životem ve veřejném prostoru a fenomenologický přístup odkrývající vrstvy a vazby uvnitř prostředí.

 

Nela Maruškevičová (*1998)

Nela Maruskevicova

Lidové sady – Vyhlídková věž, Lidové sady 833, Ruprechtice, Liberec
Otevřeno pondělí až neděle 09:00 − 16:00
Vstupné dle ceníku lidovesadyliberec.cz/cz/vez.
– – –
Při vpuštění světla do pokoje
instalace, kombinovaná technika, 2023

Liberecká autorka a absolventka Ateliéru Malba II Fakulty výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně představuje ve věži z roku 1901 diplomovou práci sestávající z abstraktních maleb a skleněných objektů. Klade přitom důraz na práci s prostorem, do kterého vstupuje s lehkostí a vytváří jakousi fantazijní krajinu. Interiér Věže je charakteristický stálým světlem, které celodenně doléhá ze všech stran a koncepci díla tak podporuje. Ve své tvorbě se dlouhodobě zajímá o zhmotnění vzpomínek a iluzorního prostředí krajiny a s tím souvisejícím eskapismem. Na plátnech experimentuje s barvou a nití, zachycuje prožitky samoty, intimity, ticha, bezčasí, meditativnosti. V současné době se věnuje blíže pojmu bezpředmětnosti a nekrajiny – krajinu ve svém díle nezobrazuje konkrétně, avšak stále zůstává jejím hlavním inspiračním zdrojem. Původně využívaný textil a jeho prošívání začala postupně vrstvit a kombinovat s dalšími materiály. Dochází k jakémusi hybridnímu médiu, které malbu přesahuje. Malířský princip zůstává, ale bez omezení podkladu, rámu nebo absolutní plošnosti.

 

Pavel Mrkus (*1970)

Pavel Mrkus

Severočeské muzeum v Liberci, Masarykova 437/11, Liberec
Otevřeno denně kromě pondělí 10:00-19:00
Vstupné dobrovolné
– – –
Civilizace
audiovizuální instalace, 2023

Mezinárodně uznávaný audiovizuální umělec Pavel Mrkus interpretuje svět kolem nás prostřednictvím nových médií. Videa nebo počítačem generované projekce (obrazové vzorce) jsou často založené na náhodě a duchovním principu. Zaznamenává přírodní prvky a pomocí technologie je transformuje. Nedílnou součástí jeho děl jsou zvuky a tóny, odkrývající pozorovateli skryté asociace a symboly. Zajímají ho antická dobrodružství a mytologie, na jejichž základech je postavena naše civilizace, či její prolínání s vědou. Kosmická tělesa, makrosvět a mikrosvět, to vše můžeme objevit v dílech, kterými mnohdy rozpohybovává monumentální architektonické prostory.
Umělecká intervence vznikla přímo pro Severočeské muzeum. Základem je jeden z exponátů ve vitríně – tepaná mosazná mísa ze 16. století původem z Benátek. Nenápadný prostor ve stálé expozici v prvním patře je v současné době prázdný a nevyužitý. Umělec jej dostal pro tuto příležitost zcela k dispozici a návštěvníci se mohou těšit na jedinečný a neopakovatelný zážitek.
Pavel Mrkus je absolventem Ateliéru skla Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze. Je zakladatelem ateliéru Time-Based Media na Fakultě umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, který vede společně s Danielem Hanzlíkem. Zde byl do začátku letošního roku také děkanem. V roce 2023 se stal hlavním kurátorem festivalu Signal, který patří k významným kulturním událostem v České Republice.

 

Jan Picko (*1981)

Palác Liebieg, výtvarný ateliér, U Tiskárny 1 / 81, Liberec
11. 9. 15:00 hodin
– – –
New face
workshop, 3 hodiny
Kapacita 8 míst. Rezervujte se na emailu jana.bernartova@artweekliberec.cz nejpozději do 8. 9.
Každý účastník/ice workshopu dorazí s vlastním telefonem a notebookem.
– – –
Vaše nová tvář vznikne skrze digitalizaci tvaru vašeho obličeje pomocí aplikace v mobilním telefonu. Následují úpravy dat až magickým softwarem Mesmixerem, který obličeji dodá novou podobu v základních tvarech. Pracujeme s novými texturami a okolním prostředím, abychom nakonec pomocí umělé inteligence posunuli výsledek do finální podoby a to hned v několika verzích. 3D model vaší tváře lze rovněž nadále nad rámec workshopu později zpracovávat pomocí 3D tisku.
Jan Picko vystudoval umění na Fakultě výtvarných umění VUT v Brně. Ve své tvorbě i v pedagogické praxi využívá nových/digitálních médií, zejména 3D tisku, renderování a práci s AI. Vede obor Grafický design na SUPŠ a VOŠ v Jablonci nad Nisou. Je kurátorem Galerie Kaplička, dále je aktivním členem platformy pro krajinu, architekturu a kulturu PLAC v Jablonci nad Nisou.

 

Linda Wrong (*1989)

Linda Wrong

Palác Liebieg, zahrada, U Tiskárny 1 / 81, Liberec
Výstava je otevřena do 15. 10.
Otevřeno 8:00 – 18:00 (zahrada může být uzavřena v době konání venkovního koncertu)
– – –
Everything Will Be Alright Tomorrow
instalace, 2023

Linda Wrong absolvovala ateliér sochařství u Lukáše Rittsteina na Akademii výtvarných umění v Praze. Tam také navštěvovala ateliér Monumentální tvorby Jiřího Příhody a ateliér Intermédia II Pavly Scerankové a Dušana Zahoranského. V současné době studuje doktorát na AVU a ve svém výzkumu se zabývá materiály a novými materiálovými možnostmi v současném sochařství.
Její práce osciluje na pomezí klasického umění, instalace a designu. Osobité sochařské objekty nesoucí někdy až teatrální výraz reflektují současnou společnost. Jsou plná humoru, ironie, nadsázky i poezie. Wrong se nebojí konfrontovat diváka s provokativními tématy, vztahem k sexualitě, identitě, sociálním médiím a ekologii. Právě zájem o životní prostředí se v jejím díle objevuje nejvýrazněji. Figurativní motivy fauny a flóry jsou plné tajemství. Nalezneme v nich odkazy k asijské kultuře i současné popkultuře. Skrze popkulturu a nové materiály autorka přichází s osobní reformou daných témat a zároveň s alarmujícím vzevřením toho, co bychom mohli v budoucnu postrádat, pokud se naše morální hodnoty k přírodě, zvířatům a sobě samým odkloní opačným směrem.

 

Aloïs Yang (*1986, FR)

3 Alois Yang_BODIES_OF_WATER_©_Maximilian_PramatarovSSSS (1)

Kino Varšava, Frýdlantská 285, Liberec
9.-10. 9. 19-20
12.-15. 9. 19-20
– – –
Post Emergence Studies
video, 20 min, 2017-2022

Aloïs Yang se narodil ve Francii, vyrůstal na Tchaj-wanu a nyní žije mezi Berlínem a Prahou. Je mediální umělec, experimentální hudebník a performer. Ve svých interaktivních instalacích a performancích zachází se zvukem jako s emergentním médiem, kterému je vlastní zkušenostní znalost současného časoprostoru. Prostřednictvím zpětnovazebních systémů složených z přírodních jevů, biometrických senzorů, generativních výpočtů a pohybů zvuku v prostoru se snaží odhalit naše propojení s danými souvislostmi a vlastnostmi – jako organické zvukové prostředí sebereflexe, které zahrnuje vědomí jednotlivce jako dílo samotné.
Sbírka audiovizuálních materiálů pocházejících z různých projektů se prolíná jako studie našeho vnímání času a prostoru. A to jak na vnější fyzické, tak na vnitřní metafyzické úrovni vědomí.

 

WORKSHOP

Umění pro děti

Palác Liebieg, dětský klub, U Tiskárny 1 / 81, Liberec
9. 9. 15:00, 60 minut

Dílna určená pro děti od 5 let nebo mladší v doprovodu dospělých.
Doporučujeme rezervaci míst na dana.zikmundova@artweekliberec.cz nejpozději do 8. 9.
– – –
Inspirováni objekty Lindy Wrong si vytvoříme vlastní sochy z měkkých, tvrdých, šustivých i hladkých materiálů. Budeme pozorovat, vnímat, objevovat a následně tvarovat hmotu podle vlastní fantazie. Budeme si také povídat a pronikneme do tajů světa umění.