Přednáška

Andrea Průchová (*1987 Brandýs nad Labem, CZ)

21. 6. 2018, 15:00 | nám. Dr. E. Beneše 2/10, Liberec

vstup zdarma

Proč je důležité míti Autora

Reprodukce, apropriace, klonování. Proč lpět v 21. století remixové kultury na roli a významu autora, jehož západní myšlení pohřbilo již před padesáti lety? Je postavení autora lakmusovým papírkem demokratizace, anebo úpadku tvořivé kultury? Přednáška nastíní posuny v uvažování o tvorbě obrazových sdělení v oblasti širší vizuální kultury na ose technologického vývoje 20. století od mechanické, digitální po biokybernetickou reprodukci.

Mgr. Andrea Průchová, Ph.D., je teoretička vizuální kultury, badatelka a pedagožka. Založila a vede Platformu pro studium vizuální kultury Fresh Eye. V oblasti výzkumu spolupracuje s Národním filmovým archivem, Ústavem pro studium totalitních režimů a Univerzitou Karlovou. V zahraničí publikovala formou samostatných kapitol věnovaných vztahu paměti a vizuality v Palgrave Macmillan (2015), Springer Publishing House (2017) a Turku University Press (2018). Do českého jazyka přeložila výbor esejí Způsoby vidění Johna Bergera a spolupodílela se na překladu Teorie obrazu W. J. T. Mitchella. Je absolventkou Fulbrightova stipendia (NYU, Pratt Institute) a stipendia Georg Eckert Institute.