ART WEEK 2019

1) Dominik Gajarský (*1986 Havlíčkův Brod, CZ)

10. 5. – 17. 5. 2019  |  Kino Varšava Frýdlantská 285, Liberec 1

10. 5., 16:30–17:00 hodin komentovaná projekce s autorem; 11. 5., 14:00–15:00, 17:00–18:00 hodin; 13. 5. – 17. 5., 14:00–15:00, 17:00–18:00 hodin (ve čt 16. 5. pouze 14:00–15:00 hodin); vstup zdarma

Equilibrium

HD video, 15 min, 2017

Video Equilibrium Dominika Gajarského kombinuje nedějovou obrazovou složku s osobním vyprávěním. Navazuje na autorův zájem o zvířata a jejich polidšťování, na jejich vztah s člověkem. Ve snímku promlouvá had a husa a odkazují nás k formátu bajky. Jejich příběhy jsou inspirovány skutečnými událostmi, zprávami, na které umělec narazil na internetu. Emoce, jako je strach, osamělost, zklamání, si zvířata přivlastňují s napínavou věrohodností. Zvířecí monology obsahují i úryvky z klasické literatury o vztahu drog a moderního myšlení.

Dominik Gajarský vystudoval ateliér nových médií II na Akademii výtvarných umění v Praze. V roce 2017 byl finalistou Ceny Jindřicha Chalupeckého právě se snímkem Equilibrium. Autor se vyjadřuje především prostřednictvím média fotografie a pohyblivého obrazu se zvláštním citem pro analogovou techniku včetně její historie.

2) Ivo Louda (*1987 Turnov, CZ)

10. 5. – 17. 5. 2019 Kampus TUL, Univerzitní náměstí, Liberec

24 hodin denně; 15. 5., 17:30 hodin komentář autora a kurátorky Galerie Stěna; vstup zdarma

Nekonečnostěn

site-specific instalace, aplikace augmentované reality, 2019; kód pro stažení aplikace viz obrázek

Prostorová site-specific instalace Ivo Loudy kontrastuje s architektonickou situací Univerzitního náměstí. Hmotu transformuje na linie. Předtím, než divák spatří na svém zařízení kombinaci reality s augmentovanou realitou, musí si do svého zařízení stáhnout autorskou aplikaci. Louda pracuje s tématem objemu a jeho odhmotněním, propojuje digitální a materiální svět. Ve svém doktorském projektu Modelové systémy na FUA TUL zkoumá fenomén modelu jako prostředku a výsledku trojrozměrného zobrazení. Uvažuje o modelu jako o samostatném originálním díle, jakkoli v běžném užití slouží jako reprezentant představy, funkční prototyp nebo předloha k tvorbě. Autor uvažuje, jakou mohou hrát roli současné softwarové, hardwarové a technologické prostředky propojení fyzického a virtuálního světa.

3) Lukáš Machalický (*1984 Praha, CZ)

10. 5. – 19. 5. 2019 |  Oblastní galerie Liberec − Lázně, Masarykova 723/14, Liberec

Otevřeno denně mimo pondělí 10:00−17:00, čtvrtek 10:00−19:00 (ve čtvrtek vstup zdarma). V sobotu 11. 5. v rámci komentované prohlídky vstup zdarma, v ostatních termínech dle ceníku Oblastní galerie Liberec.

In the Park

instalace, dřevo, polystyren, sádra, barva, dřevěné piliny, 2018

Instalace Lukáše Machalického připravená jako intervence do stálé expozice Oblastní galerie Liberec představuje nejsoučasnější uvažování k instalaci sbírek a jejich prostupování. Současná díla jsou v komunikaci s díly starých nebo modernistických mistrů a tento dialog zpřístupňuje novou vrstvu náhledu na umění a jeho vnímání. V instalaci In the Park se divák dostává do modelového prostředí neurčitých pravidel a pomíchaných poměrů velikosti.

Lukáš Machalický pracuje s výstavou jako médiem. Jeho instalace užívají detailu jako zásadní součásti celku. Autor vystudoval Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze. V roce 2011 založil s Robertem Šalandou Galerii SPZ a společně také vedou ateliér malířství I na Akademii výtvarných umění v Praze.

4) Martina Machová (*1988 Tábor, CZ)

10. 5. – 29. 5. 2019, 10. 5. v 17:00 vernisáž | MVS^L | nám. Dr. E. Beneše 2/10, Liberec

Otevřeno denně mimo pondělí 10:00−17:00 hodin, čtvrtek 10:00−18:00 hodin (ve čtvrtek vstup zdarma). V sobotu 11. 5. v rámci komentované prohlídky vstup zdarma, v ostatních termínech dle ceníku MVS^L.

Chvění – malé změny

instalace, mixed média, 2017–2018

Martina Machová rozšiřuje pro Malou výstavní síň svou diplomovou práci na téma nejasné definice prostoru a hranic objektů Chvění. Jemné objekty a intervence propojují média a diváka napínají svou interaktivitou. Divák přistoupí a objekty se začnou pohybovat, vnímá tak jejich rozostřenou konturu a soustředí se na nepolapené tvary. Jemnost, minimální změna, čas. Samorosty spojené s motorky a čidly.

Autorka se ve své práci dlouhodobě věnuje tématu minimální diference. Běžně kombinuje analogová/tradiční a digitální média. Martina Machová absolvovala ateliér vizuální komunikace FUA TUL Liberec, pod vedením prof. Stanislava Zippeho.

5) Jan Měříčka (*1955, Pardubice, CZ)

10. 5. – 29. 5. 2019, 10. 5. v 17:00 vernisáž | MVS^L | nám. Dr. E. Beneše 2/10, Liberec

Otevřeno denně mimo pondělí 10:00−17:00 hodin, čtvrtek 10:00−18:00 hodin (ve čtvrtek vstup zdarma). V sobotu 11. 5. v rámci komentované prohlídky vstup zdarma, v ostatních termínech dle ceníku MVS^L.

Moře

serigrafie, 2017–2019

Jan Měřička pro současnou výstavu aktualizuje cyklus sítotisků inspirovaných mořskou hladinou. Série Moře (2017–2019) vzniká na popud konkrétního zážitku a autorovy dokumentace v britském Cardiffu. Lineární kresba vytváří iluzi prostoru, jednotlivé vrstvy prostupují mezi sebou. Neukončený proces odkazuje k nezafixovatelné hladině. Instalace v Malé výstavní síni posiluje téma prostoru a jeho vrstvení.

Autor Jan Měřička používá pro své tematicky konzistentní cykly různé grafické techniky s častým akcentem sítotisku. Velké formáty rezonují s aktuálními tématy ekologickými, politickými, sociálními.

6) Galerie Stěna (*2018, Liberec, CZ)

15. 5.– 31. 5. 2019 | FUA, TUL, ateliér Karla Hubáčka | Husova 1290/75, Liberec

24 hodin denně; 15. 5., 17:00 hodin vernisáž, 17:30 hodin slavnostní uvedení instalace Ivo Loudy; vstup zdarma

Galerie Stěna v rámci letošního týdne umění přichází s konceptem retrospektivní výstavy doposud realizovaných výstavních projektů. Divák se může těšit na škálu uměleckých děl v řadě médií, jako jsou malba, grafika, objekty, videa, aplikace, instalace a další. Pro tento galerijní experimentální prostor definovaný velikostí stěny 12,5 × 3,8 m a prostorem před stěnou je retrospektiva výzvou – autoři reagují na specifické prostorové možnosti.

Studentská fakultní Galerie Stěna prostupuje pracovním prostorem velkého sdíleného ateliéru a navazuje na tradici slavných školních galerií, jako jsou například Galerie 207 na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze, Galerie Panel katedry fotografie FAMU, Galerie Rampa Fakulty umění a designu UJEP v Ústí nad Labem. Kurátorský projekt Galerie Stěna Pavly Zemanové vyhrál jubilejní 20. ročník JFK (Ještěd F Kleci), legendární studentskou soutěž FUA TUL.