ART WEEK 2021

1) Jan Krtička (*1979, CZ)

11. 9. – 17. 9. 2021  | 10:00 – 17:00 |  Innere Weberstrasse 31, Žitava
Vstup zdarma.

Vysílání 2
zvuková instalace, 2021

Vysílání 2 využívá rádiového vysílání na FM frekvencích, které lze naladit v místě instalace. Sestává z několika desítek starých přenosných rádiových přijímačů, umístěných na policích na stěně způsobem, který evokuje prodejnu elektroniky či bazar. Všechna rádia jsou funkční a přehrávají jednotlivé dostupné relace, přičemž jsou naprogramovaná, aby podle předem dané partitury měnila svou hlasitost a přelaďovala stanice. Vzniká tak zvuková kompozice, jejímž základem je program dostupných rozhlasových stanic.

Hra s transformací obrazu do zvukové instalace je pro Jana Krtičku typická. Jako autor se soustředí na formu mluveného slova a prostřednictvím zvuku dokumentuje různé situace (vlastní díla, výlet, uskutečněné performativní akce atd.). Důraz klade na koncept a finální uspořádání. Samo výstupní médium pro něj není příliš podstatné: v blízkosti čistých, minimalistických instalací se z diváka stává posluchač, který je podněcován k aktivnímu zapojení – konečné dílo si v mysli skládá sám.

2) Mark Ther (*197?, CZ)

11. 9. – 17. 9. 2021 10:00 – 17:00 Městské lázně, Töpferberg 1, Žitava
Vstup zdarma.

Mitsu
video, 15 min, 2019

Vizuální umělec Mark Ther představí v Žitavě Mitsu, krátký film z roku 2019. Hraběnka Mitsuko Maria Thekla Coudenhove-Kalergi byla první Japonkou, která na přelomu 19. století přišla do Evropy. Žila převážně v pohraničí, přesněji u hranic s Bavorskem, kde spravovala zámek v Poběžovicích, majetek po svém zesnulém muži, hraběti Heinrichovi Coudenhove-Kalergim. Mitsuko byla silnou a vzdělanou ženou, kterou však nikdy neopustil stesk po rodné zemi. Ther se ve svém díle volně inspiruje historickými prameny. Opírá se o jedinečnou imaginaci a osvědčený cit pro vyprávění nevyřčeným. Film Mitsu byl prezentován na Febiofestu v Bratislavě, filmovém festivalu v Sarajevu a v Košicích.

Mark Ther se v roce 2011 stal laureátem Ceny Jindřicha Chalupeckého. Nominaci získal za dvacetiminutový umělecký snímek Das wandernde Sternlein (Putující hvězdička), který zpracovává téma ztracených dětí v bývalých Sudetech. Stejně jako v případě krátkého filmu Das wandernde Sternlein se Ther zabývá tabuizovanými a okrajovými tématy běžného života a historie (sexuální zneužívání, sudetoněmecká kultura, queer tematika atd.).


3) Patrik Adamec (1994*, CZ)

11. 9. – 17. 9. 2021 | 10:00−12:00, 13:00−18:00 | Slévárna Linserka, Resslova 271/6, Liberec
Vstup zdarma.

Mrzák#2, cyklus Relatable
instalace, sklobeton, dřevo, kov, 2021

Patrik Adamec patří k nastupující generaci sochařů. Nyní studuje na Akademii výtvarných umění v Praze v Ateliéru sochařství I / škole Lukáše Rittsteina. V předchozích letech studoval na Fakultě architektury ČVUT, kde se věnoval průmyslovému designu, architektuře a urbanismu. Zkušenosti nyní zúročuje při svých sochařských realizacích.  

Série Relatable je autobiografickým dílem, do kterého umělec transformuje své niterné pocity. Divák si může všimnout, že cyklus rozkládá figuru autora, je vážný, existenciální. Tématem se stává každodenní život, práce, stres. Autor recykluje materiály, pracuje s betonem, dřevem, sklem, vakuuje. A reflektuje umělcovu identitu: Jak důležité je studium? A finanční nezávislost? Mělo by umění představovat hlavní zdroj umělcova příjmu? A jak se vyrovnat s nejistou budoucností?

4) AUXIG (*2019, mezinárodní kolektiv)

14. 9. | 16:00 | Oblastní galerie Liberec | Masarykova 723/14, Liberec
Na performance vstup zdarma. Vstup na výstavy dle ceníku OGL.

Nevstoupíš dvakrát do stejné řeky
audiovizuální performance, 2021

Auxig je mezinárodní kolektiv zvukových a vizuálních umělců sídlící v Ústí nad Labem. Tvoří jej Petr Hanžl (CZ), Polina Khatsenka (BY), Jan Krombholz (CZ) a Barry Yuk Bun Wan (HK). Základem je otevřená spolupráce, média pracující s časem a práce s konceptuálním i fyzickým prostorem, jejž každý autor pojednává svým osobitým přístupem a technikou. Nejběžnější formou jejich prezentace jsou audiovizuální site-specific performance, které mnohdy vyúsťují v prostorové instalace.

Mezi témata, jimž se ve své tvorbě věnují nejčastěji, patří kontext místa, akustická ekologie, terénní nahrávky, interaktivita a stírání hranic autorství. Pro výstup v Oblastní galerii Liberec se nechali inspirovat Jizerským potokem pramenícím v Jizerských horách pod Žulovým vrchem mezi městskými částmi Ruprechtice, Starý Harcov a Rudolfov. Na přelomu 19. a 20. století tento potok využívali Liberečané k rekreaci, zejména v okolí Lidových sadů. Dnes je však většina toku pod zemí, skryta pod zástavbou budov. Auxig jej symbolicky prostřednictvím zvuku a obrazu vtahuje zpátky do přirozeného prostředí.


5) Lenka Hamerlová (*1998, CZ) a Anna Machátová (*1998, CZ)

11. 9. – 12. 9. 2021 | 14:00 − 18:00,
14. 9.– 17. 9. 2021 17:00 − 18:00 | Kino Varšava, Frýdlantská 285, Liberec 1
Vstup zdarma.

Hej Kryšpíno, drahoušku…
video, (stopáž), 2021

Umělecká a architektonická dvojice Lenky Hamerlové a Anny Machátové spolupracuje od roku 2018. Obě studují na Fakultě umění a architektury TUL. Jejich práce od začátku směřují k novým médiím a k filmu. Umělecká videa autorek jsou křehká i silná, racionální i emotivní, zábavná i nudná zároveň. Většinu jejich prací spojuje téma genderu.

„Zvrat je odraz, který rychle prochází sklem, bez důkazů o existenci originálu. V poslední době mívám oči otevřené, dávám si pozor, aby zůstávaly otevřené, abych nesklouzla, abych se nepokoušela vrátit zpět na stará místa, kde jsem vždy věděla, že tě najdu. Dávám si pozor, abych utíkala dostatečně rychle. Dávám si pozor, abych každý den přikusovala k čaji citrón a sladila si ho pepřem. Dávám si pozor, aby všechna okna v domě byla vždy na dva prsty otevřená. Dávám si pozor, aby voda v umyvadle nikdy nepřestala kapat. Dávám si pozor, abych byla…“


6) Petra Hudcová (*1976, CZ)

11. 9. – 17. 9. 2021 | Denně kromě pondělí 10:00 – 19:00 | Severočeské muzeum v Liberci| Masarykova 437/11, Liberec
Vstupné dobrovolné.

Crazymaking
site-specific instalace, 2021

Petra Hudcová pochází z Prahy, ale nepřestává ji lákat zahraničí. Studovala na Leeds Metropolitan University a Central St. Martin’s College of Art & Design v Londýně. Zúčastnila se několika rezidenčních pobytů, např.: CEAC ve Štrasburku, ArtPort v Tel Avivu nebo Waaw v St. Louis v Senegalu. V poslední době vytváří instalace připomínající hry, kterých se diváci mohou jistým způsobem účastnit. Tyto hry jsou metaforami systémů, do nichž patříme či ze kterých jsme naopak vyloučeni soustavou pravidel, jazykem nebo schopností číst a rozumět. Petra využívá vyrobené nebo nalezené objekty pečlivě uspořádané, ale zároveň připomínající následky událostí, které se pravděpodobně již odehrály. Tyto instalace a objekty zůstávají částečně nepochopitelné, přesto lákavé. Divák se pokouší najít pravidla nebo nápovědu k dekódování příběhu, kterým by se mohl řídit.

7) Jiří Kovanda (*1953, CZ)

11. 9. 2021 14:30
12. 9. 2021 | 10:00 nám. Dr. E. Beneše 2/10, Liberec
Vstup zdarma.

Náhrdelník
performance, 2021

Kovandovy nenápadné akce či instalace mohou na první pohled působit až úsměvně. Umělec k nim využívá běžně dostupných všedních předmětů (hrášek, větve, žvýkačky, cukr, mince). Přesto je schopen dotýkat se aktuálních společenských témat. Patří k mezinárodně nejuznávanějším českým konceptualistům. První performance ve veřejném prostoru uspořádal v 70. letech s romantickým nadšením, jednoduše proto, že se dozvěděl, že je něco takového vůbec možné. Za železnou oponou jej osvobozovala myšlenka, že „nepotřebuje vůbec nic, a přesto může něco dělat“. Kovanda se malými a jednoduchými akcemi snaží nabourávat běžné situace, stereotypní chování a mezilidské vztahy. Minimalistickými zásahy narušuje bariéru, kterou si kolem sebe stavíme:Jenom malým posunem, oproti tomu, jak se člověk normálně chová, se úplně promění vnímání toho, co se kolem nás děje.Mezi stěžejní akce patří bezesporu Na eskalátoru. Uskutečnila se 3. září 1977 v Praze a znovu 10. března 2007 v prestižní Tate Modern Gallery v Londýně. Tamtéž Kovanda uskutečnil i Líbání přes sklo. 11. září 2007 poprvé realizoval i Náhrdelník – řadu kuliček drobného hrášku, kterou skládal tak dlouho, dokud nebyla úplná a celistvá – tehdy ji ponechal vlastnímu osudu. Motiv hrášku se v Kovandově tvorbě opakuje, stává se symbolem lidského chování, gesta či pouhé chvíle.

8) MRAK a galerie rozšířené reality v Liberci (*2020, CZ)
Jan Janecký, Richard Králíček, Ivo Louda, Barbora Tauerová

11. 9. – 10. 10. 2021 24 hodin denně nám. Českých bratří, Liberec
GPS souřadnice 50.766122424716244, 15.06202659135478
Vstup zdarma.

V prachu se obrátit
augmentovaná realita, aplikace pro telefon, 2021

Novomediální skupina MRAK a její galerie rozšířené reality je platformou pro digitální umění v prostoru města. Uskupení tvoří kolektiv studentů/studentek a absolventů/absolventek Fakulty umění a architektury Technické univerzity v Liberci. Autoři a autorky si dali za cíl tvořit místně specifická virtuální díla ve veřejném prostoru města. Chtějí podněcovat publikum k debatě a přispět tak ke zkvalitňování životního prostoru. 

Virtuální, audiovizuální dílo V prachu se obrátit si můžete na náměstí Českých bratří spustit na svém mobilním telefonu jako aplikaci augmentované reality. Formálně vidíte skrz kameru a displej svého telefonu nové vyobrazení situace. Inspirací a motivací vzniku takřka digitálního pomníku je již neexistující evangelický kostel (stál v letech 1864–1976). Náměstí je místem vzpomínek, historie, smíření i očekávání nového.

Odkaz ke stažení aplikace na android je zde
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.Mrak.Vprachuseobratit

Aplikace je zdarma a v popisu aplikace je krátký, ale za to výstižný, návod k použití.
// Omlouváme se majitelům iOS zařízení. Jistě se této slávy také dočkáte, vyčkejte prosím až AppStore apku povolí.

9) Frank Maibier (*1959, DE)

11. 9. – 10. 10. 2021 | Otevřeno denně mimo pondělí 10:00 − 12:00, 13:00 − 17:00, čtvrtek 10:00 − 12:00, 13:00 − 18:00 Malá výstavní síň, nám. Dr. E. Beneše 2/10, Liberec
V týdnu AWL vstup zdarma.

Rudelfaltung
akrylové sklo, 2019

Malíř a sochař Frank Maibier, který se hlásí k vlivům saského konstruktivismu a který svou tvorbu rozvíjel jako reakci na zásadní transformační procesy ve východním Německu po pádu Berlínské zdi je jedním z nejdůležitějších iniciátorů své generace. V 80. letech se začal věnovat hudbě a experimentovat s typickým papírem, jejž vrství, perforuje, ohýbá… Jako mnoho jiných umělců neodešel za snazšími podmínkami na západ. Zůstal věrný svému rodnému místu a jakmile to situace na začátku 90. let umožnila, stal se také aktivním tvůrcem kulturního a společenského života v Chemnitz. V roce 1991 založil se skupinou místních umělců spolek Oscar (dnes součástí kulturního prostoru Weltecho), kde se později stal také kurátorem stejnojmenné galerie. O několik let později objevuje, společně s Andreasem Winklerem, kouzlo zvukových instalací, tzv. „Klangarbeiten“. Spojení hudby a vizuálního umění jej charakterizuje dodnes. Jeho expanzivní instalace rozpínající se do prostoru, tvořené nejčastěji jedním tvarově jednoduchým opakujícím se prvkem, připomínají harmonické hudební kompozice či živoucí organismus. Inspiraci pro své obrazy a sochy čerpá mimo jiné také z literatury a přírody.


 10) UROBOROS (*2018, mezinárodní kolektiv)
Michal Kučerák

11. 9. 2021  11:00 Slévárna Linserka, Resslova 271/6, Liberec
Vstup zdarma.

Lákání softwarové magie
workshop

Bitcoin, NFT, blockchain, kryptoměny, chytré kontrakty – nový technologický trend narušuje zažité rámce a fungování věcí. Staví nás před nové otázky a nutí přeformulovat řešení starých problémů. Blockchain není zázračný lék na všechny neduhy světa, v první řadě jde o specifický typ distribuovaného databázového řešení, v druhé o narativní systém, který může otevírat naše myšlení směrem k budoucnosti. Bude čistě technologická? Jakou roli sehraje člověk a jeho představivost? Jakým způsobem budeme spravovat své digitální identity? Jak budeme řídit vzájemnou spolupráci lidí a strojů? A jakým způsobem reagují už nyní na tuto situaci umělci a designéři? Jak můžeme o této technologii spekulovat jakožto uživatelé? V rámci workshopu se zaměříme nikoliv na technologické, ale na narativní aspekty blockchainu. Budeme uvažovat o důsledcích technologického determinismu, a prostřednictvím designové fikce se pokusíme kriticky uvažovat o možných scénářích vzdálené, technologicky saturované budoucnosti.

Festival a celoroční platforma UROBOROS zaměřená na kriticky a společensky angažovanou designérskou a uměleckou praxi si klade za cíl zkoumat, jakým způsobem může umění a design přispět k pozitivní společenské proměně. Název skupiny je inspirován symbolem Urobora – mýtického hada, který požírá vlastní ocas, čímž zároveň vyrůstá sám ze sebe v nekonečném cyklu znovuvytváření. Obraz Urobora zachycuje globální společenskou, politickou a environmentální frustraci. Workshop povede zakládající člen skupiny Michal Kučerák, kurátor a lektor pracující pro Centrum současného umění DOX a TBA21–Academy; PhD student na Fakultě výtvarných umění VUT v Brně. Kučerák je také autorem projektu #DATAMAZE, konceptu rozšířené výstavy, která byla zahájena v roce 2018 s cílem posilovat digitální a datovou gramotnost prostřednictvím současných uměleckých projektů v galerijním prostředí. Ve své praxi se zaměřuje na zprostředkování umění a kritickou uměleckou a designovou praxi jako médium pro vzdělávací projekty.