PL verze

Także Liberec ma swój ART WEEK i widzowie raz w roku mogą zetknąć się ze sztuką współczesną. Tegoroczny zerowy rocznik festiwalu stanowi entrée, zapowiadające kolejne roczniki z większą reprezentacją artystów, wykładów, performance i wystaw.  Realizacje artystyczne są prezentowane w wybranych miejscach na terenie Liberca. Ważnym elementem kontaktowym festiwalu są Dni Dziedzictwa Europejskiego, które udostępnią naszym gościom obiekty historyczne i wyjątkowe.

Elementem wiążącym prace uczestników festiwalu sztuki jest zainteresowanie sztuką współczesną, która nie jest obarczona cechami bezpośredniego rzemiosła artystycznego. Innymi słowy: sztuka, której charakter formalny tworzy zastosowana technologia, istniejące składniki prefabrykowane  (ready mades) lub umiejętności fachowców zatrudnionych przez artystę. Dzieło artystyczne powstaje bez bezpośredniej ingerencji manualnej swojego twórcy. Podejścia takiego doszukamy się dzisiaj w pracach artystów zaszeregowanych np. do kategorii sztuki konceptualnej, sztuki nowych mediów, sztuki cyfrowej, post internetu, itd. Mówimy więc o zdepersonalizowanym dziele, którego autor oprócz myśli inicjującej zapewnia „tylko” swoisty  rodzaj kontroli technologicznej. W miejsce tradycyjnych pociągnięć pędzla lub modelowania rzeźby obserwujemy próby i deklarowane kompromisy fizyczne sprawdzające granice możliwości mediów, wstępnie zaprogramowanych wzorców mentalnych lub profesji nie zawsze opanowanych przez samych artystów. Mimo programowania dzieł podobnego typu tworzą w przeciwieństwie do tradycyjnego rzemieślniczego pojęcia sztuki specyficzny zapis autorski. (NIE) DOTYKAĆ SIĘ – dziś oznacza nie tylko tworzyć, ale poszukiwać własny styl. Skupienie zainteresowania na właściwej metodzie powstawania dzieł artystycznych pozwala na szerokie otwarcie się na różnorodne rodzaje sztuki współczesnej, które nie łączy tylko nośnik  malarstwa, rzeźby lub instalacji, ale rzeczywista pozycja autora. Jednocześnie można obserwować możliwość połączenia sztuki i techniki/wiedzy.

Projekt “Festiwal sztuki” uzyskał dotacje z funduszu małych projektów w Euroregionie Nysa w programie Współpraca na rzecz wsparcia współpracy transgranicznej pomiędzy Republiką Czeską i Saksonią. ERN-0237-CZ-23.05.2016

Program

9. 9. 2016

Galeria regionalna Liberec – uzdrowisko (Masarykova 723/14, 460 01 Liberec 1)

→ 17:00
Sztuka w mediach
Václav Janoščík
wykład + dyskusja

→ 19:00
Uroczyste rozpoczęcie rocznika zerowego festiwalu ART WEEK LIBEREC

→ Post past
Andrea Pekárková alias Aka 47
performance audiowizualny w cyberprzestrzeni

→ Wędrówka z dinozaurami
Petr Voříšek
performance dźwiękowy

Kino Warszawa (Frýdlantská 285, 460 01 Liberec 1)
→ 21:30
Mark Ther
Das wandernde Sternlein (Wędrująca gwiazdka)
wideo

10. 9. 2016

Falisty
Sarah Gosdschan (Muzeum Północno czeskie w Libercu)
mixed media, site-specific instalacja

Sekwencja natychmiastowości chwili
Daniel Hanzlík (Kościół św. Antoniego Wielkiego)
mixed media, site-specific instalacja

Napięcie
Hana Kostruchová (Podziemie Liberca)
site-specific instalacja świetlna

→ Cykl Emulsja
Christian Juan Page (Galeria regionalna Liberec – uzdrowisko)
olej, płótno

→ Das wandernde Sternlein (Wędrująca gwiazdka)
Mark Ther (Kino Warszawa)
wideo

11. – 16. 9. 2016

Falisty
Sarah Gosdschan (Muzeum Północno czeskie w Libercu)
mixed media, site-specific instalacja

→ Cykl Emulsja
Christian Juan Page (Galeria regionalna Liberec – uzdrowisko)
olej, płótno

→ Das wandernde Sternlein (Wędrująca gwiazdka)
Mark Ther (Kino Warszawa)
wideo