Performance

Interaktivní média FUD UJEP

10. 5. 2019, 17:30 | MVS^L | nám. Dr. E. Beneše 2/10, Liberec

vstup zdarma

Cave

Hravé audiovizuální představení ateliéru interaktivní média Fakulty umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, jež vtahuje do dění i diváky.

Ateliér v tvůrčím procesu reflektuje aktuální tendence výtvarného umění, designu i vizuální komunikace a zároveň nejnovější poznatky techniky, elektroniky, robotiky, biotechnologií a dalších oborů, které formují a budou formovat virtuální informační svět.