ART WEEK 2018

1) Petr Dub (*1976 Praha, CZ)

16. 6. – 2. 9. 2018  |  Oblastní galerie Liberec − Lázně, Masarykova 723/14, Liberec

Otevřeno denně mimo pondělí 10:00−17:00, čtvrtek 10:00−19:00 (ve čtvrtek vstup zdarma). V neděli 17. 6. v rámci komentované prohlídky vstup zdarma, v ostatních termínech dle ceníku Oblastní galerie Liberec.

Hermann R. není doma

plátno, dřevo, klíčovací barva, tapeta, site-specific instalace, 2018

Petr Dub ve své tvorbě systematicky zkoumá možnosti současné malby. Pro svoji práci používá klasické materiály – plátno, barvy a dřevěné „rámy“, ale zcela záměrně porušuje konvenci jejich tvaru a výstavních limitů. V Dubově podání se míchají hodnoty vysokého galerijního umění či jeho historie se světem laciných vizuálních efektů evokujících mainstreamovému publiku krásu.

Pro letošní ročník ARTWEEKu připravil Petr Dub intervenci v Oblastní galerii Liberec. Navazuje tak na výstavy, které byly představeny v rámci projektu Prostory mezi obrazy v Galerii města Třince a v pražské Galerii NOD v první polovině letošního roku.

Dílo Hermann R. není doma je věnováno otázce, jak je utvářena naše smyslová a rozumová zkušenost. V připravované instalaci pro ARTWEEK autorovi nejde ani tolik o vytvoření kompletního a kontrolovaného zážitku, jako spíše o mezery mezi informacemi, které sice přenáší lidské oko, ale interpretuje náš mozek. Dub pro tento experiment využívá abstraktní monochromatické obrazy a kombinuje je s významem modré barvy využívané pro tvorbu digitálních triků a efektů. Situace díla v galerii není pro autora finálním řešením, ale vlastním diváckým záznamem nekonečné variace možností. Oním Hermannem R. v názvu intervence totiž není nikdo jiný než tvůrce slavného Rorschachova testu používaného v psychologii k rozboru osobnosti.

2) Ching Chuan Hu (*1990 Taipei, TWN)

16. 6. – 22. 6. 2018 od 13:00 do 18:00 | nám. Dr. E. Beneše 2/10, Liberec

vstup zdarma

Uncanny field

video, 5:29 min, 2017–2018

Rhythmic loop

video, 2:17 min, 2016

Taiwanská umělkyně věnující se novým médiím představuje v Liberci dvě videa Uncanny field a Rhythmic loop. Autorka ve svém díle akcentuje různorodost mezi skutečností a iluzí, mezi technologií a lidskostí. Hu mixuje obrazy virtuálního digitálního světa s reálnými situacemi. Videosmyčka Uncanny field  (2017–2018) odkazuje k digitální éře komunikace, kdy se stírají rozdíly časového pásma, desítek a stovek kilometrů a dalších znaků, které jsou transformovány softwarem nebo virtuálními avatary. Dílo Uncanny field není výhradní oslavou ani kritikou současné situace komunikace, spíš připomenutím hranic právě mezi realitou a přeludem. Umělkyně pracuje s pojmem „reprodukce nové reality“, který rozvíjí skrze svá díla.

spolukurátorka instalace: Veronika Zajačíková

3) Aleš Novák (*1979 Chomutov, CZ)

16. 6. – 22. 6. 2018 od 13:00 do 18:00 | nám. Dr. E. Beneše 2/10, Liberec

vstup zdarma

z cyklu O nestálosti srdce a o Bohu jako posledním cíli

mixed media, 2018

Díla Aleše Nováka jsou specificky rozkročena mezi jeho uměleckou a architektonickou zkušeností. Novák vystudoval Fakultu umění a architektury v Liberci, později pak Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze a stáže absolvoval na Akademii výtvarných umění v Praze a izraelské Bezalel v Jeruzalémě. V rámci libereckého festivalu současného umění autor představí výsek tvorby, která právě možná balancuje na hraně architektonických vizí a sochařského uchopení. Autorovy objekty maximálně napínají divákovu imaginaci. Vzdálenost známého a abstraktního se propojuje ve specifický vizuální zážitek.

4) Anastasiia Polishchuk (*1995 Kyjev, UKR)

16. 6. – 22. 6. 2018 od 13:00 do 18:00 | OC Forum Liberec, 1. patro, (vedle nově otevřeného Sportisima) nám. Soukenné 669/2a, Liberec

vstup zdarma

Duchampovské peklo

mixed media, site-specific instalace, 2018

Anastasiia Polishchuk představuje cyklus objektů s názvem Duchampovské peklo, který ideově navazuje na slavného konceptuálního umělce Marcela Duchampa (1887–1968). Koncept ready mades, objektů běžné denní potřeby přenesených do nových uměleckých souvislostí ovlivnil dějiny umění 20. století. Polishchuk právě v kontextu manipulace a nových vizuálních a ideových spojení propojuje nejrůznější objekty – staré, nové, krásné, ošklivé… Balancuje na hranici jasného a absurdního. Některé objekty spojuje do jemných kompozic, jiné nechává samostatně vyniknout. Autorka používá i performativní momenty, kdy se sama stává součástí instalace a kompozice. Anastasiia Polishchuk je studentkou architektury na Fakultě umění a architektury Technické univerzity v Liberci.

Děkujeme OC Forum Liberec za poskytnutí výstavních prostor.

5) Jaroslav Prokeš (*1977 Frýdlant, CZ)

16. 6. – 22. 6. 2018 od 00:00 do 24:00 | Revoluční 66/2, Liberec

vstup zdarma

Se zřetelem k výkladu

mixed media, site-specific instalace, 2018

Instalace Jaroslava Prokeše Se zřetelem k výkladu podrobuje výlohu, hraniční a sporné území soukromého a obecného, pohledu umělce. Primární funkce výlohy sdílet, oslovit a informovat kolemjdoucího je plně zachována i popřena zároveň. Ve vizuálně nepřehlédnutelné projekci na ploše výkladu skla je svícen obraz chvějivé, černobílé struktury vycházející ze „zrnění“ někdejších analogových televizních přijímačů. S odkazem k realizaci díla Situace 0 práce rozvádí možnosti takového „zobrazení“, propojení analogového šumu s realitou/situací. Možnosti „výkladu“ bez ambicí seznamovat s trendy, informovat, být vizitkou, lákat ke koupi…

Jaroslav Prokeš vystudoval na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze a nyní působí na katedře výtvarných umění FUA TUL.

Děkujeme za poskytnutí výstavních prostor / Michalis Dzikos, Petr Müller.

6) Rafani (*2000 Praha, CZ)

16. 6. – 20. 6. 2018 | kino Varšava

Frýdlantská 285, Liberec 1
16. 6., 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00
18. 6. − 20. 6., 14:00, 15:00, 17:00, 18:00
vstup zdarma
16. 6., 17:30 komentovaná prohlídka s Rafany

Teaser

HD video, 00:06:06, 2016

Balance of New

HD video, 00:18:00, 2016

Umělecká skupina Rafani existuje na české umělecké scéně od roku 2000. Průběžně se ve skupině vystřídala řada umělců a teoretiků. Aktuální členové skupiny jsou Zuzana Blochová, David Kořínek, Jiří Franta, Marek Meduna a Luděk Rathouský.

Skupina Rafani je známá svým společensky a politicky angažovaným přístupem k umění. Do této kategorie můžeme zařadit i dvě videa prezentovaná v kině Varšava Teaser (2016) a Balance of New (2016), která se kriticky vyjadřují k současné situaci. Přivlastněním si populárních formátů hudebního videa a televizního zpravodajství se vztahují k dominantním vizuálním a komunikačním strategiím médií. Dynamicky, s písní na rtech, napříč kontexty a významy.