Přednášky

9. 9. 2016 → 17 hodin, Oblastní galerie v Liberci (Masarykova 723/14, 460 01 Liberec 1)

Umění po médiích

Václav Janoščík (*1985 Praha, CZ)

přednáška + diskuse (česky, tlumočeno do němčiny)

Výstavy a galerie současného umění jsou zvláštním místem, ve kterém se potkávají obrazy a objekty, umělci a kurátoři, ale také návštěvníci. Podobně i filosofie je prostorem, ve kterém se střetávají nejen teorie a argumenty, ale také odpovědi a aktuální problémy.

Václav Janoščík v přednášce načrtne v čem právě filosofie a současné umění mohou být přístupné a obecně smysluplné. Zároveň se pokusí popsat změny, kterými prošla filosofie i současné umění – postupnou proměnu od konceptuálních a subjektivních poloh, k problémům virtuálního a životního prostředí.