Performance

Max Mohl (*1997 Praha, CZ)

16. 6. 2018, 16:00 | nám. Dr. E. Beneše 2/10, Liberec

21. 6. 2018, 16:00 | nám. Dr. E. Beneše 2/10, Liberec

vstup zdarma

RAW INTERPRETATION

Max Mohl, student Fakulty umění a architektury Technické univerzity v Liberci, předvede minimalistickou zvukovou performanci. Autor se věnuje transformacím digitálních dat v ose obraz–zvuk–obraz. Z barev, tvarů, rozlišení obrazových dat se stávají tóny, rytmus a šum. Zkoumání interpretace kódu vychází z pravidel a norem obrazových formátů. Mohl v reálném čase mixuje repetitivní zvukové sekvence, které přímo souvisejí s digitální barvou.