Performance

Během festivalového týdne se uskuteční dvě zcela odlišné performativní akce.
První z nich, o kterou se postará legenda konceptuálního umění Jiří Kovanda, můžete vidět již v průběhu slavnostního zahájení v otevřeném prostoru na náměstí. Další performance speciálně pro festival připravuje mezinárodní skupina Auxig. Tu uvidíte v Oblastní galerii Liberec. Podrobnosti naleznete níže.

Jiří Kovanda (*1953, CZ)
Náhrdelník
nám. Dr. E. Beneše 2/10, Liberec
11. 9. ve 14:30 a 12. 9. v 10:00
Vstup zdarma.

Kovandovy nenápadné akce či instalace mohou na první pohled působit až úsměvně. Umělec k nim využívá běžně dostupných všedních předmětů (hrášek, větve, žvýkačky, cukr, mince). Přesto je schopen dotýkat se aktuálních společenských témat. Patří k mezinárodně nejuznávanějším českým konceptualistům. První performance ve veřejném prostoru uspořádal v 70. letech s romantickým nadšením, jednoduše proto, že se dozvěděl, že je něco takového vůbec možné. Za železnou oponou jej osvobozovala myšlenka, že „nepotřebuje vůbec nic, a přesto může něco dělat“. Kovanda se malými a jednoduchými akcemi snaží nabourávat běžné situace, stereotypní chování a mezilidské vztahy. Minimalistickými zásahy narušuje bariéru, kterou si kolem sebe stavíme:Jenom malým posunem, oproti tomu, jak se člověk normálně chová, se úplně promění vnímání toho, co se kolem nás děje.Mezi stěžejní akce patří bezesporu Na eskalátoru. Uskutečnila se 3. září 1977 v Praze a znovu 10. března 2007 v prestižní Tate Modern Gallery v Londýně. Tamtéž Kovanda uskutečnil i Líbání přes sklo. 11. září 2007 poprvé realizoval i Náhrdelník – řadu kuliček drobného hrášku, kterou skládal tak dlouho, dokud nebyla úplná a celistvá – tehdy ji ponechal vlastnímu osudu. Motiv hrášku se v Kovandově tvorbě opakuje, stává se symbolem lidského chování, gesta či pouhé chvíle. 


AUXIG
(*2019, mezinárodní kolektiv)
Nevstoupíš dvakrát do stejné řeky
Oblastní galerie Liberec, Masarykova 723/14, Liberec

14. 9. v 16:00
Na performance je vstup zdarma. Vstup na výstavy dle ceníku OGL.

Auxig je mezinárodní kolektiv zvukových a vizuálních umělců sídlící v Ústí nad Labem. Tvoří jej Petr Hanžl (CZ), Polina Khatsenka (BY), Jan Krombholz (CZ) a Barry Yuk Bun Wan (HK). Základem je otevřená spolupráce, média pracující s časem a práce s konceptuálním i fyzickým prostorem, jejž každý autor pojednává svým osobitým přístupem a technikou. Nejběžnější formou jejich prezentace jsou audiovizuální site-specific performance, které mnohdy vyúsťují v prostorové instalace.

Mezi témata, jimž se ve své tvorbě věnují nejčastěji, patří kontext místa, akustická ekologie, terénní nahrávky, interaktivita a stírání hranic autorství. Pro výstup v Oblastní galerii Liberec se nechali inspirovat Jizerským potokem pramenícím v Jizerských horách pod Žulovým vrchem mezi městskými částmi Ruprechtice, Starý Harcov a Rudolfov. Na přelomu 19. a 20. století tento potok využívali Liberečané k rekreaci, zejména v okolí Lidových sadů. Dnes je však většina toku pod zemí, skryta pod zástavbou budov. Auxig jej symbolicky prostřednictvím zvuku a obrazu vtahuje zpátky do přirozeného prostředí.